Vampires are Dead

Hodiny

Shoutboard

Farebne pismo

Tieto informacie som skopiroval z tohto webu: http://board.bitefight.sk/thread.php?threadid=2167
 
Tu je zoznam tagov platných po update, s ktorými si môžeme skrášliť popis postavy alebo klanu...


---------------------------------------------------------------------------

Farba písma


[fc]#FF0000Text[/f]

[fc] - začiatok tagu
#FF0000 - kód farby
Text - ľubovoľný text, ktorý bude farebný
[/f] - zakončenie tagu

#FF0000 <-Kódy farieb nájdete tu:
http://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html

Rozpis aspoň základných farieb:
Sky blue - #99CCFF
Royal blue - #3366FF
Blue - #0000FF
Dark blue - #000099
Orange - #FF9900
Orange red - #FF9900
Crimsom - #CC0033
Red - #FF0000
Firebrick - #CC3333
Dark red - #990000
green - #009900
limegreen - #33CC33
Sea green - #339966
Deeppink - #FF0099
Tomato - #FF6633
Coral - #FF6666
Purple - #990099
Indigo - #330099
Burlywood - #CCCC99
Sandy brown - #FF9966
Sienna - #996633
Chocolate - #CC6633
Teal - #009999
Silver - #CCCCCC

Kódy farieb sú opísané z vyššie spomínanej stránky, je to len pre vaše uľahčenie, ale použil som farebné písmo, ktoré sa používa tu na fóre, čiže pre lepšiu presnosť a väčší výber radšej opíšte farby zo stránky.
---------------------------------------------------------------------------


Veľkosť písma

[fs]10 Text[/f]

[fs] - začiatok tagu
10 - požadovaná veľkosť písma
Text - ľubovoľný text, ktorý bude požadovanej veľkosti
[/f] - zakončenie tagu

Možné veľkosti písma 01 - 49.
Veľkosti písma menšie ako 10 musia mať na začiatku 0 (nula) t.j.:
0-9 = 01 02 03 04 05 06 07 08 09

UPOZORNENIE! Nie všetky typy písma fungujú vo veľkostiach 01 - 49, može to viesť k deformácii písma.
---------------------------------------------------------------------------


Tagy na odkazy na hráčov a klany:

Na hráča: !S:Name!
Miesto Name stačí napísať meno hráča, na ktorého chcete odkázať

Pre klan:
!A:Tag! - Miesto Tag napíšte skratku klanu
!N:Name! - Miesto Name napíšte meno/názov klanu
---------------------------------------------------------------------------


štýl písma

[ff]"štýl písma" Text[/f]

[ff] - začiatok tagu
"štýl písma" - požadovaný štýl písma (Arial, Tahoma, atď)
Text - ľubovoľný text, ktorý bude v požadovanom štýle
[/f] - koniec tagu

Upozornenie !!!
Tagy na štýl písma v charakteristike hráča neplatia čiže sa vám tam neukáže ten štýl písma ktorý st chceli platí to iba v popise klanu !

Pri tomto neuvádzam príklad, lebo mne osobne to nefungovalo, ale videl som screenshot, kde bol štýl písma zmenený, samozrejme nemôžem potvrdiť, že to pravda.
---------------------------------------------------------------------------

Kombinovanie farby a veľkosti:
Napríklad písmo veľkosti 49 modrej farby by muselo mať pred sebou

[fc]#0000FF[fs]49 Text veľkosti 49 modrej farby.[/f]
a výsledok:
Text veľkosti 49 modrej farby.
---------------------------------------------------------------------------


Postreh pri zmene štýlu písma: pokiaľ na konci popisu klanu tag štýlu písma neukončíte, klanová debata bude tiež napísaná tým štýlom písma , dokonca aj veľkost písma sa tam dá meniť.
---------------------------------------------------------------------------


Odkaz na hráča alebo klan Farebne

!S:Meno! - normálny odkaz na postavu.
Pokiaľ ho chcete farebne, farebný tag dáte pred nick az za "!S:" a ukončite ho za odkazom na postavu napr modrej farby:
!S:[fc]#0000FFMeno[/f]!
V hre by to malo ukázať takto, plus by ste mali mať odkaz na hráča:
Meno

!S: - začiatok tagu pre odkaz hráča
[fc] - začiatok tagu pre nastavenie farby
#FF0000 - kód farby
Text - ľubovoľný text, ktorý bude farebný (v tomto prípade meno hráča)
[/f] - zakončenie tagu pre nastavenie farby
! - koniec tagu pre odkaz na hráča

Rovnako by to malo fungovať aj pri odkaze na klan.
Poznámka - pri odkaze na hráča je ID hráča, ktoré by mal server nájsť pri zadaní mena ako to robí štandarde aj bez nastavenia farby.1 krok: napísanie mena ale klanu bez tagu na farbu alebo veľkosť príklad: !S:meno!
2 krok: po dokončení prvého kroku a uložení sa pridá za meno hráča alebo klanu :čísla príklad: !S:meno:000000!
až po uložení môžte meniť farbu a veľkosť písma a to napríklad takto: !S:[fc]#FF0000[fs]10meno[/f][/f]"000000!
--------------------------------------------------------------------------

Hrubé/tučné písmo
[b*]Text[/b*]

[b*]- začiatok tagu
Text - ľubovoľný text, ktorý bude zobrazený hrubo
[/b*] - zakončenie tahu

Tag sa píše bez * na konci zátvorky za b-čkom ale fórum využíva ten istý tag a preto nie je možné ho napísať v originálnom tvare
---------------------------------------------------------------------------


Naklonené písmo/ Kurzíva
[i*]Text[/i*]

[i*] - začiatok tagu
Text - ľubovoľný text, ktorý bude naklonený
[/i*] - zakončenie tagu

Tag sa píše bez * na konci zátvorky za i-čkom ale fórum využíva ten istý tag a preto nie je možné ho napísať v originálnom tvare